Generera XML med hjälp av typoscript

Nedan följer en kod för att kunna skapa en XML av en sida genom typoscript:


page = PAGE
page.typeNum = 0
page.10 = USER

/*
* Starta XML
*/
someXML = PAGE
someXML {
typeNum = 200
config {
disableAllHeaderCode = 1
additionalHeaders = Content-type:application/xml
xhtml_cleaning = 0
admPanel = 0
}

/*
* Skapa XML header
*/
10 = TEXT
10.value =
10.postCObject = TEXT
10.postCObject.char = 10

/*
* Skriv ut dina värdden
*/
20 = TEXT
20.value = Ett content till man tackar!
20.postCObject = TEXT
20.postCObject.char = 10

/*
* Avsluta XML
*/
30 = TEXT
30.value =
30.postCObject = TEXT
30.postCObject.char = 10
}

Tack till Peter F för detta script. Scriptet ska vara ett ”outofthebox” så det ska bara vara att kopiera och köra!

Annonser

Vad är ett CMS?

CMS står för ”Content Management System” översatt till Svenska blir det ”Innehållshanteringssystem” och precis som det låter så hanterar det innehåll. Ett CMS kan hantera innehåll för olika syften, i detta inlägg kommer jag dock endast beskriva användningsområdet för webben.

Inlägget som du läser nu är genererat med hjälp av ett CMS som heter ”wordpress”, ett gratis CMS som blivit mycket populärt för att hantera blogg-data.

Ett CMS tar texter, bilder och videoklipp och presenterar dem i form av en webbsida för en besökare. CMSet skapar upp webbsidorna dynamiskt genom att hämta innehållet från exempelvis en databas och ”klistrar in” det i en mall, även kallat template. Genom att separera mallen från innehållet kan man enkelt ändra utseendet på webbsidan utan innehållet behöver ändras, det samma gäller givetvis åt andra hållet, dvs att man kan ändra innehållet utan att utseendet berörs.

Ni som jobbat med webbsidor utan att använda ett CMS, dvs skriva html och css för hand, vet att det blir omständigt den gången man bestämmer sig för att gör en större förändring i utseendet på sin webbplats. Man kommer långt med CSS men det räcker endast så länge man ska formatera utseendet på oförändrade HTML-dokument. Vill man lägga till nya texter, bilder eller videoklipp så måste man in och ändra i HTML-dokumentet. Om man däremot använder sig av en mall tillsammans med ett CMS så kan man rediga materialet på en eller flera sidor utan att det påverkar HTML-dokumentet.

Min åsikt är att så fort en webbplats är större än en till tre sidor eller har mycket information bör man använda sig av ett CMS istället för att skriva webbsidorna direkt i HTML-dokument.