ALTER TABLE, ta bort ett fält från en tabell

För att ta bort ett fält från en tabell i en SQL databas så kör man följande fråga:

ALTER TABLE din_tabell DROP ditt_fält1, DROP ditt_fält2

Annonser

ALTER TABLE, lägg till fält med SQL

För att lägga in ett nytt fält (kolumn) i en SQL databas så kör man följande fråga:


ALTER TABLE your_tabel ADD your_number_field1 INT(1) NOT NULL, ADD your_text_field2 VARCHAR(145) NULL;

I koden ovanför så lägger vi till två fält, första fältet är ett numeriskt fält som får innehålla en siffra ( INT(1) ) och andra ett textfält som får innehålla 145 tecken ( VARCHAR(145) ). Första fältet får ej vara tomt ( NOT NULL) medan textfältet får vara tomt (NULL).